สามวิธีในการสร้างสายไฟไก่ / สายเฮกซาโกแนลที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

1) การเพิ่มลวดเสริม (ลวดเสริมหนึ่งเส้นต่อ 0.5 ม.)
โดยปกติจะเพิ่มลวดเสริมหนึ่งเส้นในตาข่ายกว้าง 1 เมตร
เพิ่มสายไฟเสริมสองเส้นในตาข่ายกว้าง 1.5 ม
เพิ่มสายไฟเสริมสามเส้นในตาข่ายกว้าง 2.0 ม
หมายเหตุ: จำนวนลวดเสริมแรงสามารถเพิ่มได้ตามคำขอของลูกค้า

2) ขอบสองชั้น
ทำให้ขอบเป็นสองเท่าตามภาพ

3) บิดต่อเนื่อง
ลวดบิดแบบต่อเนื่องไม่สามารถทำลายได้ง่ายมีความแข็งแรงมากกว่า Reverse Twist

news


เวลาโพสต์: 29 ธ.ค. 2563